Otoyollar ve Devlet Yolları
Kurumsal Katalog

GÖNEN MANYAS YOLU ETÜT VE PROJE DANIŞMANLIĞI HİZMET ALIMI

Proje Profili

Yaklaşık 28 Km’lik yol ve bir adet köprünün avan ve uygulama projelerinin yapılması

Verilen Hizmetler

  • Zemin Araştırması ve Sondaj çalışmaları
  • Ön Tasarım
  • Nihai Tasarım
  • Köprü Tasarımı
  • Metraj ve Keşif
  • Raporlar ve final raporlarının hazırlanması