Otoyollar ve Devlet Yolları
Kurumsal Katalog

ALANYA-GAZIPAŞA AYR- TAŞKENT-BAŞYAYLA AYR YOLU ARASI ETÜT VE PROJE DANIŞMANLIK HIZMETLERI ALIM İŞI

Proje Profili

Proje kısaca, Alanya-Gazipaşa Ayr- Taşkent-Başyayla Ayr Yolu (Km:3+500-25+175(G)/27+603(İ) Arası) Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmetleri Alım İşi kapsamaktadır.

 Verilen Hizmetler

 • Koridor Etüdü
 • Proje Yatay Düşey Hattının Belirlenmesi ve Raporlarının Hazırlanması
 • Harita Üretilmesi
 • Geoteknik ve Jeolojik Etütler ve Araştırmalar
 • Hidrolik ve Hidrolojik Etütler
 • Kavşak Projeleri
 • Drenaj Projeleri
 • Metraj Dosyası
 • Köprü Projeleri
 • Küçük Sanat Yapıları (Hidrolik Menfez ve Altgeçit) Projeleri
 • Trafik Çalışmaları (Trafik Güvenliği, İşaretlemeler, Oto korkuluklar)
 • Peyzaj Projeleri
 • Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması